Податкова політика щодо малого бізнесу в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Буй, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті обґрунтовано доцільність застосування спеціальних режимів оподаткування малих підприємств, проаналізовано проблеми вітчизняної спрощеної системи оподаткування, виявлено фіскальну неефективність малого бізнесу в Україні та запропоновано напрями вдосконалення правової бази щодо оподаткування малих підприємств.
Description
The expediency of special tax regimes for small enterprises is proved, the problems of Ukrainian simplified tax system are analysed, fiscal inefficiencies of small business in Ukraine is identified and the ways to improve the legal framework for taxation of small businesses are suggested in the article.
Keywords
мале підприємство, податкова політика, фіскальна політика, фіскальна ефективність, спрощена система оподаткування, єдиний податок, small business, tax policy, fiscal policy, fiscal efficiency, simplified tax system, single tax
Citation
Буй Т. Г. Податкова політика щодо малого бізнесу в Україні / Буй Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120: Економічні науки. - С. 8-12.