Історія та сучасні виклики слов'янської філології: аналіз перспектив та можливостей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Лотоцька, Юліана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Розкрито становлення і розвиток слов’янської філології в її взаємозв’язках з історією, особливостями буття слов’янських народів, їх культурою (писемністю), а також представлено наукові теорії, що стосуються цієї проблематики.
Description
The formation and development of Slavic philology in its relationship with history, features of the life of the Slavic peoples, their culture (writing) are revealed, and scientific theories related to this issue are presented.
Keywords
слов’янська філологія, українські славісти, славістика, тези конференції, Slavic philology, Ukrainian Slavists, Slavic studies
Citation
Лотоцька Ю. Історія та сучасні виклики слов'янської філології: аналіз перспектив та можливостей / Юліана Лотоцька // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 123-126.