Розфарбування графiв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Ярошепта, Богдан
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дана квалiфiкацiйна робота присвячена темi "Розфарбування графiв". У роботi розглядаються основнi означення теорiї графiв, визначення, пов’язанi з розфарбуванням графiв, та жадiбний алгоритм для розфарбування графiв. Також наводяться доведення про хроматичне число та хроматичний iндекс графiв, включаючи графи Qn, Kn та Kn,n. Дослiджується хроматичний полiном, його властивостi та застосування. Приводяться приклади використання хроматичного полiнома для рiзних задач. Робота надає загальне уявлення про розфарбування графiв та його важливiсть у теорiї графiв, а також розглядає алгоритми та концепцiї, що можуть бути використанi для вирiшення задач розфарбування графiв.
Description
Keywords
опис жадiбного алгоритму, функцiя розфарбування, граф гiперкуба є двочастковим, теорема Вiтнi, приклад використання хроматичного полiному, бакалаврська робота
Citation