Optimum currency area theory: overview of empirical researches

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Pinchuk, A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У час глобалізації проблема ефективної інтеграції стає дедалі популярнішою, з 'являються нові дискусійні питання в теорії оптимальних валютних зон (ОВЗ). Нові тенденції в економічному середовищі породжують необхідність нових досліджень наслідків валютної інтеграції, останнім часом у цій галузі з 'явилося багато емпіричних робіт. У статті наведено огляд основних емпіричних досліджень з теорії оптимальних валютних зон, більшість з яких пропонують волатильність обмінного курсу як індексу ОВЗ та використовують такі інструменти, як регресійні моделі, кроссекційний та кореляційний аналіз. Дослідження основних емпіричних здобутків теорії ОВЗ дозволяє порівняти та оцінити переваги та недоліки різних методів дослідження, а також забезпечує практичну аргументацію основних положень теорії.
Description
Keywords
Empirical Studies, Ukraine, Optimum Currency Area (OCA), Criteria OCA, Economic and Currency Integration, Exchange Rate Regimes
Citation
Pinchuk, A. Optimum currency area theory: overview of empirical researches / A. Pinchuk // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 159 : Економічні науки. - С. 67-72.