Методичні рекомендації щодо викладання навчальної дисципліни "Історія української культури" : (посібник для викладачів ВНЗ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Довга, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НаУКМА
Abstract
У багатьох вищих навчальних закладах України "Історія української культури" залишається нормативною дисципліною для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Мабуть більшість педагогів, яким доводилося/доводиться викладати її зіштовхуються з більш-менш однотипними проблемами. До таких, зокрема, належить те, що: (1) кількість годин, відведених на викладання курсу надто мала, аби встигнути охопити увесь матеріал дисципліни; (2) з окремими темами, які відносяться до історії культури, студенти могли ознайомитися під час інших навчальних дисциплін, зокрема історії України чи української літератури, відтак висвітлення цих тем потребує особливого підходу; (3) через те, що дисципліна належить до загальноосвітніх, а її тематичні межі, мета й завдання надто розмиті, студенти часто проявляють нехіть до її вивчення. Задля вирішення цих проблем належить знайти ефективний спосіб аби "ущільнити" контент курсу, узгодити його з іншими гуманітарними дисциплінами та, що найважливіше, зробити дисципліну привабливою для студентської аудиторії. Проведений мною наліз майже півсотні підручників та посібників з курсу "Історія української культури", які побачили світ впродовж останніх 20 років, а також власний багаторічний досвід викладання цієї дисципліни студентам різних факультетів та спеціальностей, спонукали до того, аби поділитися методологічними напрацюваннями у цьому напрямку. Наведені тут для прикладу тематичний план та програма дисципліни "Історія української культури" відповідають навчальному плану підготовки студентів з напрямів "філософія" та "історія", що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на факультеті гуманітарних наук у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Він викладається у ІІ семестрі та розрахований на 14 навчальних тижнів. Вивчення курсу передбачає аудиторну (лекції - 28 год.; семінари - 14 год.) і самостійну роботу (78 год.). Загальна кількість годин, відведених на опанування дисципліни - 120 (4 Кредити ЄКТС). Рекомендації щодо тематики та організації навчального матеріалу представлено таким чином, аби його було легко адаптувати до іншої кількості передбачених навчальним планом годин та до різного типу студентських аудиторій. У лекційному матеріалі пропонується представити огляд вітчизняної культури від часів середньовіччя до постмодерну з акцентом на її рецепцію в новітній науковій лутературі. Рекомендована тематика та методи проведення емінарських занять укладені таким чином, аби заохотити студентів до освоєння матеріалів курсу, допомогти їм детальніше розібратися у процесах, притаманних розвиткові української культури, заохотити до обговорення цікавих питань та надати початкові навики наукової комунікації. Завдання, запропоновані для обговорення на семінарських заняття не є буквальним повторенням інформації, отриманої на лекціях та потребують творчого, креативного підходу до їх виконання.
Description
Keywords
культурологія, історія, історія української культури, навчальна дисципліна "Історія української культури", методичні рекомендації
Citation
Довга Л. М. Методичні рекомендації щодо викладання навчальної дисципліни "Історія української культури" : (посібник для викладачів ВНЗ) / Лариса Довга ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : НаУКМА, 2019. - 54 c.