Чинники впливу на обсяги і доходність довгострокових банківських кредитів: моделювання та оцінка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Каціон, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Структурними елементами роботи є вступ, теоретичний розділ, аналітико- дослідницький розділ, розділ з проведенням оцінки досліджуваного явища за допомогою економетричного моделювання. Метою роботи є визначення чинників та характеру їх впливу на обсяги і доходність довгострокових кредитів банків України. У першому розділі роботи здійснено класифікацію узагальнено-теоретичних аспектів специфіки довгострокових банківських кредитів на основі наукових праць вітчизняних та іноземних вчених. Другий розділ роботи містить вивчення сучасних видів довгострокових банківських кредитів, дослідження загальних трендів розвитку довгострокового кредитування та зовнішніх факторів впливу у розрізі фізичних та юридичних осіб, а також аналіз нормативно-правової бази здійснення довгострокового банківського кредитування в Україні. У третьому розділі здійснено оцінку впливу чинників на обсяги та доходність довгострокового банківського кредитування за допомогою економіко- математичних методів, зокрема шляхом економетричного моделювання. На основі отриманих результатів надано рекомендації щодо методів вдосконалення досліджуваного явища.
Description
Keywords
кредитний ринок, ринок банківського кредитування, довгострокове банківське кредитування, активні операції банків, банківський сектор, довгострокове банківське кредитування фізичних та юридичних осіб., бакалаврська робота
Citation