Релігієзнавство: силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Головащенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робоча програма навчальної дисципліни "Релігієзнавство" є складовою вибіркових навчальних дисциплін навчального плану підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 051 Економ. теорія; 052 Політологія; 053 Психологія; 054 Соціологія; 072 Фінанси; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 081 Право; 102 Хімія; 104 Фізика у галузях знань 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування; 08 Право; 10 Природничі науки в НаУКМА. Курс "Релігієзнавство" викладається у ІІІ семестрі та розрахований на 14 навчальних тижнів (по 2 ауд. год. щотижня; перший тиждень занять – лекційний). Вивчення курсу передбачає аудиторну (лекції – 16 год.; семінари – 12 год.) і самостійну роботу (62 год.). Загальна кількість годин, відведених на опанування дисципліни – 90. (3 кредитів ЄКТС). Видом підсумкового контролю є залік.
Description
Keywords
релігія, інституціональні форми релігії, релігійні напрями, релігійна картина світу, релігійне життя, навчальний силабус
Citation
Головащенко С. І. Силабус з навчальної дисципліни "Релігієзнавство" [електронний ресурс] / Головащенко Сергій Іванович ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра філософії та релігієзнавства. - [Київ : НаУКМА, 2022]. - [16] c. - Освітній рівень: бакалавр; рік навчання: ІІ; cеместр: І.