Етапи формування української концептосфери політики як джерело знань про концептосферу політичної науки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Яковлєв, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті виокремлені основні етапи становлення концептосфери політики як складової концептуальної картини світу українців в різні історичні періоди. Методологічною базою для розгляду основного теоретичного матеріалу слугував підхід, згідно з яким концептуальна картина світу (ККС) складається з концептосфер як способу організації концептів, а мовна картина світу містить у собі різні ККС. Основними запропонованими етапами розвитку концептосфери політики ідентифіковані періоди перебування українців під пануванням Австро-Угорської та Російської імперії і цей період відзначається як особливо цікавим для компаративних студій; нетривалий період української державності на початку ХХ ст. і формування радянсько-імперського дискурсу, в якому на особливу увагу заслуговує поновлення колоніального панування російського дискурсу над українським; українська діаспорська мовна картина світу, яка лишається все ще недостатньо дослідженою і яка може бути порівнена з формуванням українськими дисидентами дискурсу, альтернативного до панівного радянського; встановлено, що (пост)радянська спадщина все ще впливає на сучасну українську ККС, а відтак і на концептосферу політики в Україні, на якій також відображається тиск російської пропаганди і сучасна російська неоімперська ідеологія, що намагається зберегти тяглість з радянським минулим і при цьому є засадничо антиукраїнською. У статті встановлено, що перспективними для подальших досліджень виглядають розвідки, в яких на основі міждисциплінарного політико-лінгвістичного підходу можна буде виокремити конкретні констеляції політичних концептів, з яких складається концептосфера сучасної української політичної науки.
This article presents a theoretical analysis of potential further scientific inquiries into the sources of knowledge about the political concepts that constitute the sphere of concepts of Ukrainian political science. It is done based on the methodological premises that single out a clear structure of organization of concepts, according to which there is a language picture of the world on a more general level that is composed of conceptual picture of the world, which, in turn, consists of spheres of concepts, including both the general concepts of politics and more specifics concepts of political science. This approach allowed for a deeper look into the historical experience of how the Ukrainian language of politics have evolved over time. Two chronological extremes were taken out from analysis: the very modern political trends and the political language of the Kievan Rus’. The first period that is suggested for comparative studies into the differences and similarities of Ukrainian language pictures of the world in the realm of politics is the period of Austro-Hungarian and Russian empires. This period is followed by the early decades of the XX centuries with a short but bright period of Ukrainian statehood, after which the Soviet Union as a new form of Russian Empire renewed its imperial domination over Ukraine. During the Soviet era, an alternative political discourse in Ukrainian language emerged in Ukrainian diaspora and, unfortunately, it is still not well researched. Ukrainian dissidents in the Soviet Union also developed and alternative discourse that later on impacted the creation of a modern Ukrainian independent state. The current Ukrainian political concepts’ sphere is heavily impacted by the (post)soviet legacy and the neoimperial Russian foreign policy and Russian propaganda that is anti-Ukrainian in its essence. It is suggested in this article that further interdisciplinary studies based on a synthesis between political science and linguistic can enable scholars to find out how political concepts and in what combination create the contemporary Ukrainian political sciences concepts’ sphere.
Description
Keywords
концептосфера політичної науки, концептологія, міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження, політична теорія, методологія наукових досліджень, термінознавство, стаття, political science concepts, concepts ‘sphere of political science, interdisciplinary linguisticpolitical studies, political theory, social science research methodology, terminology science
Citation
Яковлєв М. В. Етапи формування української концептосфери політики як джерело знань про концептосферу політичної науки / Максим Володимирович Яковлєв // Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках. - 2021. - Т. 4, вип. 1. - С. 132-139. - https://doi.org/10.15421/342115