Спадщина українських математикинь

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Кияниця, Єлизавета
Кубайчук, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Свiтова статистика свiдчить про те, що лише 28 вiдсоткiв науковцiв - жiнки, згiдно з даними Iнституту статистики ЮНЕСКО. Проте, Україна демонструє прогресивнi тенденцiї в цьому питаннi, адже кiлькiсть жiнок серед науковцiв сягає 46 вiдсоткiв, що дозволяє посiсти 12 мiсце в рейтингу за цим показником серед 41 країн свiту. На жаль, бiльшiсть населення України навiть не цiкавиться вкладом українських жiнок у науку, тому ця тема є дуже актуальною i ми маємо її розглянути. Їхня спадщина є свiдченням їхньої iнтелектуальної сили, стiйкостi та вiдданостi своїй справi. На прикладах вищезгаданих дослiдниць ми можемо побачити, що вони зробили значний внесок у розвиток математичної науки на територiї України. Нам слiд знайомитись з iншими українськими науковицями, популяризувати їхнi здобутки та розповiдати про них свiтовi. Це не лише сприятиме розвитку науки в Українi, але й дасть змогу новим поколiнням українцiв пишатися своїми спiввiтчизницями та черпати з їхнiх досягнень натхнення для власних звершень.
Description
Keywords
Софiя Олександрiвна Яновська, Клавдiя Якiвна Латишева, Катерина Логвинiвна Ющенко, Ольга Арсенiвна Олiйник, Сита Галина Миколаївна, Дубинчук Олена Степанiвна, тези конференції
Citation
Кияниця Є. В. Спадщина українських математикинь / Є. В. Кияниця, О. О. Кубайчук // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - C. 141-143.