Is sovereign debt resistance overcoming a premise of sovereign default path dependence occurrence?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Safonov, Yu
Hryhoriev, Hennadii
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
he main aim of the article is to analyze the interconnection between sovereign debt resilience and sovereign default path dependence with its application for Ukrainian economy. There were system dynamics methods used in this research with the simulation using Polya process probability (Polya urn). We used the statistical data base of the Ukrainian economy and fundamental works in system dynamics and sovereign debt analysis. We examine in the article the problem of overcoming existing sovereign debt mental model resilience to external and internal shocks in a situation of uncertainty and the issue of the appropriate instruments for sovereign debt resilience conceptual analysis application. The causal loops diagrams are used to demonstrate the main effects arising under the policy dilemma conducting of sovereign debt default or its repayment.
Основна мета статті - проаналізувати взаємозв'язок між стійкістю суверенного боргу та залежністю від дефолту суверенного капіталу з його застосуванням для економіки України. У цьому дослідженні були використані методи системної динаміки при моделюванні з використанням ймовірності (урни) Пойі (Polya process). Використано статистичну базу даних економіки України та фундаментальні роботи в системній динаміці та аналізі суверенного боргу. У статті розглянуто проблему подолання існуючої ментальної моделі стійкості суверенного боргу до зовнішніх та внутрішніх потрясінь в умовах невизначеності та проблему використання відповідних інструментів концептуального аналізу стійкості боргу. Діаграми причинно-наслідкових циклів використовуються для демонстрації основних наслідків, що виникають під час вирішення дилеми проведення політики дефолту суверенного боргу чи його погашення.
Description
Keywords
sovereign debt servicing mental model, sovereign debt repayment, sovereign debt default, sovereign debt resilience, financial vulnerability, foreign direct investment, gross domestic savings, Deming cyle, Polya process, sovereign default path dependence, article, ментальна модель обслуговування суверенного боргу, повернення суверенного боргу, дефолт суверенного боргу, стійкість суверенного боргу, фінансова вразливість, прямі закордонні інвестиції, валові внутрішні заощадження, цикл Демінга, процес Пойї, залежність попереднього розвитку суверенного дефолту
Citation
Safonov, Yu. Is sovereign debt resistance overcoming a premise of sovereign default path dependence occurrence? / Safonov Yu., Hryhoriev H. // Ефективна економіка : Електронний журнал. - 2020. - № 8. - [11] c.