Ліси і вода - основа безпеки життєдіяльності людини: ефективне природокористування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Нападовська, Лілія
Пашков, Анатолій
Деркач, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Представлено методологію розрахунку рівня хімічного забруднення під час вибухових робіт та визначення площ ураженості рослинності, грунтів. Запропонована нова екологічно більш безпечна, інноваційна технологія відбійки обводнених гірських порід, яка дозволяє скоротити обсяги пило-газової хмари в 2 рази та практично усунути розчинення аміачно-селітряних ви- бухових речовин і забруднення підземних вод в гірничовидобувних регіонах, а також підвищи- ти ефективність відбійки гірських обводнених порід в 1,2—1,3 рази.
Description
Here are presented the methodology of calculation of the chemical pollution level during explo- sive works and definition of the area of infection of vegetation, ground. Also the new safer innovative technology of beating the watered rocks, which allows to reduce volumes of dusty and gas clouds in 2 times is offered. It practically helps to eliminate dissolution of ammoniac and nitric explosive sub- stances and the pollution of underground waters in mining districts, and also to increase efficiency of beating the watered rocks in 1,2—1,3 times.
Keywords
екологія, ecology
Citation
Нападовська Л. А. Ліси і вода - основа безпеки життєдіяльності людини: ефективне природокористування / Нападовська Л. А., Пашков А. П., Деркач В. Е. // Культура безпеки та здоров'я : наук.-практ. альманах / [упоряд. Л. Г. Горяная] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", Міжнар. акад. культури безпеки, екології та здоров'я. - К. : [СПД Веселицька Н. В.], 2011. - С. 38-42.