Оценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний

dc.contributor.authorАндреева, Татьянаru
dc.contributor.authorФроес, И.
dc.date.accessioned2009-11-13T13:14:23Z
dc.date.available2009-11-13T13:14:23Z
dc.date.issued2009
dc.descriptionChronic non-communicable diseases constitute main burden of diseases in most countries of the world. In Ukraine, non-communicable diseases cause 80% of all-cause mortality. Chronic non-communicable diseases mainly develop in older age adults, can hardly be cured, and the treatment mostly aims only to prevent complications. Beside cardiovascular diseases, tumors, diabetes mellitus, non-communicable diseases also comprise dental problems. While caries prevalence has dramatically decreased in the developed world, its occurrence is rather high in Ukraine compared to other countries. The study was aimed to assess the extent of dental problems among the students of the university Kyiv-Mohyla Academy as well as lifestyle factors associated with the risk of such problems. Methods: a volunteer sample of 1067 students was surveyed with the use of self-administered questionnaire with questions regarding alcohol and tobacco use, nutrition, and dental hygiene. To measure the level of dental problems students were asked about the number of teeth that were decayed, treated or removed. Association of high level caries (five or more teeth affected) with different lifestyle factors was studied with the use of binary logistic regression analysis. Results: level of caries was associated with such risk factors as alcohol use, environmental tobacco smoke exposure, low physical activity, low consumption of fruits, low socio-economic status of the family, living of the student apart from one’s parents. Most of the revealed factors coincide with those found in international research and those stated in the WHO documents as the leading risk factors of chronic non-communicable diseases, including cardiovascular diseases, tumors, and diabetes mellitus. Conclusions: the caries level can be considered an indicator of non-communicable diseases behavioral risk factors prevalence in a population.ru_RU
dc.description.abstractХронічні неінфекційні захворювання створюють великий тягар хвороб та смертей у більшості країн. В Україні смерті, зумовлені хронічними неінфекційними захворюваннями, складають більше 80% смертності від усіх причин. Хронічні неінфекційні захворювання типово розвиваються у людей зрілого віку і важко піддаються лікуванню, роль медичної допомоги звичайно зводиться лише до попередження ускладнень. Крім серцево-судинних, онкологічних захворювань, цукрового діабету, хронічні неінфекційні захворювання також включають хвороби зубів. Хоча поширеність карієсу останнім часом суттєво знизилась в більшості розвинених країн, він є надзвичайно поширеним в Україні порівняно з розвиненими країнами. Метою цього дослідження було оцінити поширеність захворювань зубів серед студентів університету Києво-Могилянська академія, а також факторів способу життя, пов’язаних з ризиком таких захворювань. Матеріал и методи. Опитування 1067 студентів-волонтерів проводилося за стандартною анкетою, включаючи запитання про вживання алкоголю, тютюну, характер харчування, гігієни ротової порожнини. Для оцінки рівня карієсу респондентів запитували про кількість зубів з карієсом, пломбами або відсутніх. Зв’язки високого рівня карієсу (5 та більше пошкоджених або відсутніх зубів) з різноманітними факторами способу життя оцінювалися методом бінарного логістичного регресійного аналізу. Результати. Рівень карієсу асоційований з такими факторами ризику, як вживання алкоголю, нараженість на дію тютюнового диму, низька фізична активність, низьке споживання свіжих фруктів, низький соціально-економічний стан родини та проживання студента окремо від батьківській сім’ї. Перелічені фактори збігаються з тими, які визначені у міжнародних дослідженнях та закріплені у документах ВООЗ у якості головних факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань, включаючи серцево-судинні, онкологічні, цукровий діабет. Висновки: Рівень карієсу може розглядатися як індикатор поширення факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань в популяції.ru_RU
dc.identifier.citationАндреева Т. Оценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний / Андреева Т.И., Фроес И.П. // Охорона здоров'я України. - 2009. - № 1. - С. 43-44.ru_RU
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/541
dc.language.isoruru_RU
dc.relation.sourceОхорона здоров’я України - 2009 - №1 (33).ru_RU
dc.statuspublished earlierru_RU
dc.subjectdental cariesru_RU
dc.subjectrisk factorsru_RU
dc.subjectnon-communicable diseasesru_RU
dc.subjectstudentsru_RU
dc.subjectUkraineru_RU
dc.subjectKyiv-Mohyla Academyru_RU
dc.subjectкариесru_RU
dc.subjectнеинфекционные заболеванияru_RU
dc.subjectфакторы рискаru_RU
dc.subjectУкраинаru_RU
dc.subjectстудентыru_RU
dc.titleОценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеванийru_RU
dc.title.alternativeEvaluating state of oral cavity as an indicator for monitoring risk factors of chronic non-communicable diseasesru_RU
dc.title.alternativeОцінка стану ротової порожнини як індикатор для моніторингу факторів ризику неінфекційних захворюваньru_RU
dc.typeArticleru_RU
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Andreeva_Froes_Evaluating state of oral cavity.pdf
Size:
73.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format