Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту та методологічні лакуни соціології масових комунікацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Сусська, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено розгляду сучасного розуміння інституціональності комунікативних відносин у медіа-просторі, їхнього асиметричного статусу в його неантагоністичному протистоянні новому статусу приватності-суб’єктності, з його самодостатністю та успішністю (проспериті), що демонструє “партиципаційна журналістика”, або “журналістика участі”. Ця опозиція є цілком актуальною і для професійної журналістики, суб’єкти якої (зокрема, члени Національної спілки журналістів України) мають власні, іноді досить розбіжні погляди на поточні процеси в медіа-комунікативному просторі. Блоковані вказівками власників, підпорядковані медіа не спроможні сприяти розбудові демократичних суспільних важелів. При цьому проблеми агресії проти журналістів також по - в’язані з протидією інституціоналізованого комунікатора новому статусові “персоніфікованого суб’єкта”, непідпорядкованого владним структурам. У статті на підставі проведеного автором дослідження розглядаються особливості сприйняття та усвідомлення журналістською спільнотою змін у поведінці медійних аудиторій, позицій самих мас-медіа в сучасному суспільстві, перспектив інституціоналізованого комунікатора, який поступово визнає наявність нових персоніфікованих суб’єктів та їхню успішність у розбудові симетричних комунікативних відносин та актуальних засад інформаційного обміну в сучасному медіа-середовищі.
The paper focuses on the current understanding of institutional nature intrinsic to communicative relations in the mass media. These relations have an asymmetrical status marked by non-antagonistic confrontation with regard to a new status of privacy-agency. The latter is characterised by self-sufficiency and prosperity, which is illustrated by “participatory journalism”. This confrontation takes place in professional journalism as well, whose agents (in particular, members of the National Union of Journalists of Ukraine) have their own, sometimes rather divergent views on the understanding of processes occurring now in the media-communicative space. Being blocked by the owners’ instructions, these subordinate media are unable tofacilitate the development of democratic levers in society. As for violence against journalists, it has been driven by the opposition of the institutionalised communicator to a new status known as a “personified entity”, which is not subject to any authority. The author researches into the particularities of the journalist community’s perception and awareness of changes occurring in the behaviour of media audiences, position of the media themselves in today’s society and the nature of prospective relationships between the institutionalised communicator andjournalists. The former (despite trying to preserve asymmetry in the media-communicative space) is gradually acknowledging the presence of new personified entities and their success in building symmetrical communicative relationships and formulating relevant principles of information exchange in the present-day mass media.
Description
Keywords
соціологія мас-медіа, масова комунікація, комунікативна взаємодія, інформаційний обмін, журналістська спільнота, стаття, sociology of mass media, mass communications, communicative interaction, information exchange, journalistic community
Citation
Сусська О. О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту та методологічні лакуни соціології масових комунікацій / Ольга Сусська // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2019. - № 1. - С. 56-72.