Когнітивне підґрунтя безособових речень із неозначено-особовим предметним суб'єктом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Ясакова, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано когнітивне підґрунтя безособових речень української мови із неозначено-предметним суб’єктом. Дієслівний головний член таких структур має форму третьої особи однини теперішнього (майбутнього) часу або однини середнього роду минулого часу. Виокремлено такі семантичні різновиди неозначено-предметного суб’єкта: невідомий, неактуальний, незбагненний і неозначений локус-суб’єкт. Кожен із різновидів виявляє особливості, притаманні людині у сприйнятті довкілля і розумінні власних відчуттів.
Статья анализирует когнитивную основу безличных предложений украинского языка с неопределенно-предметным субъектом. Глагольный главный член таких структур имеет форму третьего лица единственного числа настоящего (будущего) времени или единственного числа среднего рода прошедшего времени. Выделены такие семантические разновидности неопределенно-предметного субъекта: неизвестный, неактуальный, непостижимый и неопределенный локус-субъект. Каждая из разновидностей выявляет особенности, присущие человеку в восприятии окружающей среды и понимании собственных ощущений.
The article analyzes impersonal sentences of the Ukrainian language, which describe the action of an indefinite subject. Although many works deal with impersonal constructions, the interpretation of their semantics remains controversial. Researchers do not pay enough attention to the fact that the subjects of such constructions of the Ukrainian language have peculiar semantic characteristics, which significantly affect the sentence semantics.
Description
Keywords
безособове речення, суб’єкт безособового речення, неозначений суб’єкт, когнітивне підґрунтя речення, семантика речення, класифікація безособових речень, стаття, безличное предложение, субъект безличного предложения, неопределенный субъект, когнитивная основа предложения, семантика предложения, классификация безличных предложений, іmpersonal sentence, subject of impersonal sentence, indefinite subject, cognitive basis for the sentence, sentence semantics, classification of impersonal sentences
Citation
Ясакова Н. Ю. Когнітивне підґрунтя безособових речень із неозначено-особовим предметним суб'єктом / Наталія Ясакова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). - 2020. - Вип. 31. - С. 112-122.