Апологетична раціоналізація надприродного в Біблії: візія професорів Київської духовної академії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Головащенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ця доповідь є коротким синапсисом результатів аналізу творів низки знаних професорів Київської духовної академії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Харисима Орди, Стефана Сольського, Федора Покровського, Володимира Рибінського, Дмитра Богдашевського), в якому висвітлюються богословська апологетика чуда й надприродного в біблійному наративі. У позиції київських дослідників протягом кількох десятиліть апологетично спрямованих досліджень західного біблієзнавства поставав синтез філософсько-гносеологічних, біблійно-герменевтичних, церковно-догматичних та релігійно-практичних компонентів. Особлива увага приділена своєрідній релігійній феноменології та релігійній праксеології чудесного в Євангелії, розробленим професором Д. Богдашевським (згодом – архієпископ Василій). Зокрема, Богдашевський запропонував феноменологічну класифікацію форм сприйняття чудесної події в актах життєвого досвіду, через певні структури релігійної свідомості, насамперед, переживання чудесного та переживання зустрічі з Абсолютом. Гносеологічний засновок апологетичних міркувань про сприйняття чудесного в Біблії – утвердження його узгодженості з людським розумом. Ця узгодженість ґрунтується на акті релігійної віри, в якому відбувається сакральна раціоналізація чудесної події, що об’єктивно протистоїть як первісним магічним, так і новітнім раціоналістичним (психологічним, соціологічним, моралістичним та науково-природничим) інтерпретаціям чудесного. Водночас така апологія надприродного здатна опинитися вразливою, коли раціоналістичні критики Біблії свідомо полишають поле теологічної дискурсивності. Тоді допущення чуда перетворюється на внутрішньо проблемний пізнавальний акт. Так в лоні київської духо- вно-академічної культури на ґрунті православної апологетики формувалися зародки феноменологічного проторелігієзнавства та елементи філософської епістемології, зокрема зіставлення раціонального та поза-раціонального у процесі пізнання.
In this article, the author carries on his research into works made by the famous professors of the Kyiv Theological Academy in the early XX century. Their theological apologetics of the miracle and the supernatural in biblical narrative are covered. It was established that Kyiv researcher realized the synthesis of epistemological, hermeneutic, dogmatic and religious-practical components in his position. Great attention is given to his peculiar religious phenomenology, epistemology and praxeology of the Gospel miracles. In particular, prof. Bohdashevskii proposed a phenomenological representation of wonderful events in the acts of life experience. Religious structures such as experiencing the miraculous and experiencing the greeting with the Absolute play the most important role. The epistemological basis of Bohdashevskii’s reasoning about miracle in the Bible is the affirmation of its coherence with the human mind. This coherence is based on an act of religious faith in which a sacred rationalization of a miracle takes place. This way of rationalizing Gospel miracles objectively opposes both the primitive magical and the modern rationalistic (psychological, sociological, moralistic and scientific-natural) interpretations of the miraculous. However, the Kiev apologist sometimes finds himself vulnerable to denying the significance of the act of faith and moving beyond the theological discursiveness to which his rationalist-minded opponents resort. The researcher objectively describes the assumption of the miracle as an intrinsically problematic cognitive act, demonstrating the complexity of human cognition as one of the underlying reasons for the emergence and existence of religion. In this way, Kyiv biblical scholars came very close to the comparison of scientific and extra-scientific knowledge, rational and extra-rational components of cognitive process.
Description
Keywords
Біблія, Євангеліє, біблійні студії, біблійне богослов’я, надприродне, чудо, феноменологія, епістемологія, раціональність, Київська духовна академія, матеріали конференції, Bible, Gospel, Bible studies, Science, Theology, Supernatural, Miracle, Phenomenology, Epistemology, Rationality, Kyiv Theological Academy
Citation
Головащенко С. І. Апологетична раціоналізація надприродного в Біблії: візія професорів Київської духовної академії / Сергій Головащенко // Православ'я в Україні : збірник за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції (20 листопада 2019 р.) / під ред. Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, О. Трофимлюка, Г. В. Папакіна, Н. М. Куковальської [та ін.] ; Київська православна богословська академія. - Київ : [Київська православна богословська академія], 2019. - С. 23-31.