Лікарська книга Моше Маркузе "Озер Ісраель": модерна медицина vs традиційне єврейське лікування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Шарафаненко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В магістерській роботі розглянуто європейську медицину ранньомодерного періоду та стан медицини в єврейському середовищі Східної Європи у XVIIIст. Проаналізовано позицію автора та змальовано образ потенційного читача за допомогою аналізу лікарської книги - її структури, титульної сторінки, апробацій, мови. За допомогою аналізу критики традиційних медичних практик, які побутували в єврейському середовищі, перелічені автором лікарської книги "Озер Ісраель" реконструйовано лікувальні практики та методи традиційної і модерної медицини та простежено протиріччя між ними.
In the master's thesis "Medical Book Ozer Israel: Modern vs. Traditional Jewish Cure" was considered European medicine of the early modern period and the state of medicine in the Jewish environment of Eastern Europe in the XVIII century. In the thesis the author's position was analyzed and the image of a potential reader was depicted by analyzing the medical book - its structure, title page, approbations, language. Through the analysis of the critique of traditional medical practices that existed in the Jewish environment, listed by the author of the medical book "Ozer Israel", the medical practices and methods of traditional and modern medicine were reconstructed and the contradictions between them were traced.
Description
Keywords
єврейське середовище, медицина, "Озер Ісраель", магістерська робота
Citation