Національна безпека: охорона здоров'я, пандемія (COVID-19) і світова торгівля підробленими фармпрепаратами (частина 2)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Андрощук, Геннадій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Система охорони здоров’я України в ситуації третьої хвилі пандемії COVID-19 стоїть перед безпрецедентними викликами національній безпеці. Особливо гострим є питання щодо протидії продажу підроблених фармацевтичних препаратів, недопущення дефіциту лікарських засобів, об’єднання зусиль влади та національних виробників лікарських препаратів і медичних засобів. Згідно з даними ООН, в Україні понад 60 % населення перебуває за межею бідності. Своєчасне реагування на ці виклики та вжиття превентивних заходів надасть можливість зберегти життя людей, мінімізувати обсяги та наслідки пандемії. У статті наведено економіко-правовий аналіз стану, тенденцій, ризиків і загроз національній безпеці держави й охороні здоров’я в період пандемії, з метою захисту прав інтелектуальної власності, адекватної координації дій на національному та міжнародному рівнях. На основі аналізу досліджень ОЕСР, Відомства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), Європолу показано вплив контрафакції на бізнес і економіку, кримінальний ландшафт в ЄС. Запропоновано основи управління щодо боротьби з незаконною торгівлею, заходи для реалізації стандартної стратегії боротьби з контрафакцією.
Ukraine’s healthcare system faces unprecedented national security challenges in the third wave of the COVID-19 pandemic. A particularly acute issue is countering counterfeit pharmaceuticals, preventing drug shortages, joining efforts of the authorities and national manufacturers of drugs and medical supplies. According to the UN, more than 60 % of the population lives below the poverty line in Ukraine. Timely response to these challenges and taking preventive measures will save lives, minimize the volume and consequences of the pandemic. The paper provides an economic and legal analysis, trends, risks and threats to national security of the state and health protection during a pandemic, in order to protect intellectual property rights, adequate coordination of actions at the national and international levels. The impact of counterfeiting on the criminal landscape in the EU, and also business and economy, is shown based on the analysis of studies by the OECD, the EU Intellectual Property Office (EUIPO) and Europol. The foundations of anti-counterfeiting management, measures to implement a standard anti-counterfeiting strategy are proposed.
Description
Keywords
національна безпека, охорона здоров’я, пандемія COVID-19, інтелектуальна власність, контрафакт, фармацевтичні препарати, стаття, national security, health care, COVID-19 pandemic, intellectual property, counterfeit, pharmaceuticals
Citation
Андрощук Г. О. Національна безпека: охорона здоров'я, пандемія (COVID-19) і світова торгівля підробленими фармпрепаратами (частина 2) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації : науковий журнал. - 2021. - № 2. - С. 52-62. - http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-2-07