Regular historical changes in the semantic area of "rotation": diversification of the borean roots

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Kozlova, Tetyana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study intends to examine the directionality of semantic changes accompanying the diversification of the Borean etymons relating to the conceptual domain "rotation". Despite unpredictability of semantic diversificationin archetypes, some historical directionality can be traced alongside with the extension of the frame "rotation".
Дослідження присвячено аналізу семантичної диверсифікації борейських коренів, співвідносних з концептом "обертальний рух". Попри непередбачуваність семантичного розподібнення архетипів, розвиток значень їхніх континуантів спрямований на деталізацію та розгортання фрейму "обертальний рух".
Description
Keywords
regular semantic changes, Borean roots, semantic diversification, lexical representation of "rotation", conference materials, регулярні семантичні зміни, борейські корені, семантична диверсифікація, позначення обертального руху
Citation
Kozlova T. Regular historical changes in the semantic area of "rotation": diversification of the borean roots / Tetyana Kozlova // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 66-68.