Релігійна ідентичність як проблема сучасного суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Титаренко, Віта
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Актуалізовано осмислення поняття "релігійна ідентичність" як певного пізнавального засобу в прагненні дати точнішу характеристику деяких аспектів сучасної духовної дійсності українського суспільства. Моделі релігійної ідентичності сучасного українця (зокрема молоді), детерміновані глобалізаційними процесами, внутрішніми чинниками – здатні змінюватися й ускладнюватися. Обґрунтовується процес поступового формування нової ціннісної матриці сучасного українця, де релігійна ідентичність – це не стала властивість, а результат принципово відкритого процесу ідентифікації.
Description
Keywords
релігія, ідентичність, релігійність, суспільство, молодь, матеріали конференції
Citation
Титаренко В. В. Релігійна ідентичність як проблема сучасного суспільства / Віта Титаренко // Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 вересня 2020 року) / редкол.: Степаненко М. І. [та ін.] ; Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2020. - С. 83-86.