Особливості зростання професійної компетентності вчителів в загальноосвітній школі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Голубєва, Марія
Макаренко, О. М.
Кравчук, С.
Кокуш, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемі розвитку та удосконаленню професійної компетентності вчителів-початківців в загальноосвітній школі.
Статья посвячена проблеме развития и совершенствования профессиональной компетентности учителей, начинающих свою педагогическую деятельность в общеобразовательной школе.
This article is dedicated to the development and improvement of professional competence of the secondary school teachers.
Description
Keywords
педагогічна майстерність, готовність до педагогічної діяльності, професійна компетентність, науково-методична робота загальноосвітньої школи, стаття, педагогическое мастерство, готовность к педагогической деятельности, профессиональная компетентность, научно-методическая работа общеобразовательной школы, teaching skills, commitment to educational activities, professional competence, scientific and methodical work of secondary school
Citation
Особливості зростання професійної компетентності вчителів в загальноосвітній школі / Макаренко О. М., Голубєва М. О., Кравчук С. М., Кокуш Н. А. // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди", 2012. - Вип. 27. - С. 419-427. - Додаток 1 до Вип. 27, том ІІІ (36).