Відповідальність аудіовізуальних медіа за мову ненависті та пропаганду війни: транскордонний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Дворовий, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У сучасному світі роль аудіовізуальних медіа, зокрема телебачення, у поширенні інформації в транскордонному аспекті є провідною. Водночас свобода вираження таких медіа підлягає обмеженням не лише за трискладовим тестом, а й згідно з імперативними нормами міжнародного права, надто коли медіа докладають зусиль до розпалювання ворожнечі. Потреба в таких обмеженнях на теренах України актуалізувалася із вчиненням на її території злочину агресії. У цій статті подано загальну характеристику відповідальності аудіовізуальних медіа за неправомірну поведінку та огляд загальних заходів відповідальності цих суб’єктів права, передбачених чинним законодавством України.
Description
Audiovisual media, namely the television, plays the main role in transfrontier flow of information. However, freedom of expression of such media is restricted not only in accordance with the three-part test, but also by imperative norms of international law, which prohibit hate speech and propaganda of war. The need for such restrictions arose in Ukraine with the commitment of the crime of aggression on its territory. In this article the author generally characterizes the responsibility of media for illegal conduct and overviews general measures of their responsibility, prescribed by Ukrainian legislation.
Keywords
аудіовізуальні медіа, мова ненависті, обмеження прав людини, пропаганда війни, свобода вираження поглядів, стаття, audiovisual media, freedom of expression, hate speech, human rights restrictions, propaganda of war
Citation
Дворовий М. В. Відповідальність аудіовізуальних медіа за мову ненависті та пропаганду війни: транскордонний аспект / // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168: Юридичні науки. - С. 105-108.