Вплив аграрного землекористування на перспективи сталого розвитку України в ХХІ столітті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Мірошниченко, Вікторія
Тьорло, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено вплив аграрного землекористування на перспективи сталого розвитку України, окреслено існуючі проблеми, висвітлено місце нашої країни у світовому експорті окремих видів продовольства та екологічні наслідки сільськогосподарського виробництва. Розкрито можливі шляхи та першочергові заходи щодо його удосконалення. Обгрунтовано необхідність зростання вартості сільгоспугідь в сучасних умовах через вплив ринкових механізмів.
The article examines the impact of agricultural land use on the prospects of sustainable development of Ukraine, outlines the existing problems, highlights the place of our country in world exports of certain foods and the environmental consequences of agricultural production. Possible ways and priority measures for its improvement are revealed. The necessity of increasing the value of agricultural lands in modern conditions due to the influence of market mechanisms is substantiated.
Description
Keywords
сталий розвиток, аграрне землекористування, екологія, грунтовий покрив, родючість, ерозія, ринок землі, стаття, sustainable development, agricultural land use, ecology, soil cover, fertility, erosion, land market
Citation
Мірошниченко В. В. Вплив аграрного землекористування на перспективи сталого розвитку України в ХХІ столітті / В. В. Мірошниченко, В. О. Тьорло // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2021. - Вип. 16. - С. 168-172.