Кількісний контент-аналіз: проблема контексту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Іванов, О. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Abstract
В статті пропонується розгляд найбільш поширених підходів до методології контент-аналізу з точки зору врахування контексту. Проблематизується об’єктивація «змісту» як фонового поняття, що існує незалежно від соціальних, культурних, когнітивних факторів. Формальна теорія мови Фреґе та лінгвістична теорія комунікації Пірса розглядаються як концептуально-теоретична основа для формалізації змісту текстів в рамках контент-аналізу.
Description
The most known approaches to define content-analysis methodology are considered in terms of “context” incorporation. “Content” is problematized as a container metaphor independent from social, cultural and cognitive factors. Gottlob Frege’s formal theory of language and Charles Peirce’s theory of communication are considered as the conceptual basis for content formalization within content-analysis of texts.
Keywords
контент-аналіз, зміст, контекст, формалізація змісту, формальна теорія мови, комунікативна теорія мови, Фреге Готлоб, Пірс Чарльз, контент-анализ, содержание, контекст, формализация содержания, формальная теория языка, коммуникативная теория языка, content analysis, content, context, content formalization, formal theory of language, linguistic theory of communication, Frege Gottlob, Peirce Charles
Citation
Іванов О. В. Кількісний контент-аналіз: проблема контексту / О. В. Іванов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи; вип. 30 — Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. — № 999. — С. 95–99.