Пошук документів на основі алгоритму LSA

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Борозенний, Сергій
Мельник, Г. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Одним з перспективних методів, що дозволяє отримувати дані про значення наведеного тексту, є метод латентного семантичного аналізу (ЛСА). ЛСА дозволяє виявити значення слів з урахуванням контексту їх використання шляхом обробки великого набору текстів. Принцип дії методу полягає в тому, що порівняння всіх контекстів, у яких слова або групи слів вживаються, і контекстів, у яких вони не вживаються, дозволяє зробити висновок про ступені близькості змісту цих слів чи груп слів.
Description
Keywords
ЛСА, LSA, латентне семантичне індексування, latent semantic analysis, кластеризація тексту, матриця вживаності
Citation
Борозенний С. О. Пошук документів на основі алгоритму LSA / Борозенний С. О., Мельник Г. В. // Міжнародна конференція "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем" = International conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" - TAAPSD'2011 : тези доп., 19-23 верес. 2011 р., Ялта / Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т програмних систем НАН України, Республік. вищ. навч. закл. "Кримський гуманітарний університет". - Ялта : [б. в.], 2011. - С. 16-20.