Доцентрове спрямування локатива

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Кобченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено окресленню етапів переміщення відмінків до центру відмінково'і системи. На прикладі локатива схарактеризовано особливості семантичного, синтаксичного й морфологічного рівнів переходу в суб 'єктну сферу.
Description
The paper is devoted to describe the stages of the transference of the cases to the centre of the case system. The peculiarities of semantic, syntactic and morphological level of transition to the subject sphere are characterized on the example of locative.
Keywords
відмінок, локатив, стаття
Citation
Кобченко Наталя Віталіївна. Доцентрове спрямування локатива / Наталя Кобченко // Наукові записки. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. - Вип. 75 (2) : Філологічні науки (мовознавство). - С. 57-60.