Моделювання впливу каналів фіскальної трансмісії на економічне зростання та детінізацію української економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Лук'яненко, Ірина
Панченко, Н. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Державний бюджет є однією з найважливіших ланок фінансової системи, яка за рахунок перерозподілу валового внутрішнього продукту має забезпечувати реалізацію соціально-економічної політики держави, підтримувати макроекономічну стабільність та належний рівень життя населення. Проте, протягом тривалого часу стан української економіки характеризується наявністю бюджетного дефіциту, постійно зростаючим рівнем державного боргу, макроекономічною дестабілізацією та значною тінізацією. За таких умов значно посилюється роль системи оподаткування та податкової політики в бюджетно-податковому регулюванні та їх трансмісійного впливу на розвиток економіки країни. Відповідно, здійснюючи зміни у податковому законодавстві, необхідно концентруватись не тільки на заходах, що стимулюють наповнення державного бюджету, але й таких, що спрямовані на зменшення тіньового сегменту вітчизняної економіки. Це обумовлює актуальність дослідження ефективності каналів фіскальної трансмісії, зокрема як регулятора макроекономічної стабільності та детінізації української економіки.
Description
Keywords
бюджет, економіка, фіскальна трансмісія, векторні авторегресійні моделі, розділ книги
Citation
Лук'яненко І. Г. Моделювання впливу каналів фіскальної трансмісії на економічне зростання та детінізацію української економіки / Лук'яненко І. Г., Панченко Н. В. // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. - Бердянськ : Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - Розд. 1.9. - С. 100-113.