Концентрации взвешенных частиц как индикатор загрязнения воздуха лечебных учреждений табачным дымом на примере трех городских многопрофильных больниц города Казани : препринт

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Андреев, Илья
Малова, А.
Василевская, Е.
Хусниева, Р.
Андреева, Татьяна
Ананьева, Галина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наведено дані з літератури про вплив дрібнодисперсних часток на здоров’я людини, підходи до їхнього нормування, а також про досвід звільнення лікувальних закладів від тютюнового диму в інших країнах. Проведено оцінку забруднення повітря приміщень та території трьох багатопрофільних лікарень міста Казані дрібнодисперсними частками менше 2,5 мікрометрів (ДЧ2,5) за допомогою TSI SidePak AM510 Personal Aerosol Monitor. У приміщеннях, де відбувається куріння, включаючи туалети та сходи, знайдено концентрації, які є небезпечними у тому числі і для нетривалого перебування здорової людини. Приміщення, які забруднюються тютюновим димом, але в яких безпосередньо не курять, включаючи коридори та жіночі туалети, мають концентрації ДЧ2,5, які перевищують поріг безпечних концентрацій для особливо чутливих осіб, і це диктує необхідність звільнення лікувальних закладів від тютюнового диму. У палатах і місцях перебування персоналу, якщо там не курять, повітря відповідає вимогам безпечного довкілля. Повітря на території лікарень має різні концентрації дисперсних часток через вплив транспортних, промислових та опалювальних джерел забруднення, однак його якість впливала на концентрації ДЧ лише у тих приміщеннях, які не забруднювалися тютюновим димом. Показано, що відчуття запаху тютюнового диму є достатньо чутливим індикатором, який можна використовувати за відсутності приладів для вимірювання ДЧ2,5. Запропоновано рекомендації з оцінювання якості повітря і звільнення лікарень від тютюнового диму.
Description
Literature regarding fine particulate matter health impact and approaches towards developing standards was reviewed as well as international experience of establishing smoke free hospitals. We assessed fine particulate matter (PM2,5) air pollution in the premises and territory of three city hospitals in Kazan, Russia, using TSI SidePak AM510 Personal Aerosol Monitor. In the premises where smoking takes place including toilets and stairs, PM2,5 concentrations were dangerous even for short-term presence of healthy people. In those premises including corridors and some toilets where smoking was not happening but to which tobacco smoke penetrated from the smoking areas, PM2,5 concentrations measured were beyond the levels considered healthy for vulnerable groups of people, which dictates the necessity of eliminating tobacco smoke within the hospital buildings. In the wards and personnel rooms if smoking was not practiced there, the air quality was close to the recommended standards. The air on the territory of three hospitals had different PM2,5 concentrations due to transport, industrial and heating sources of pollution; however, its quality influenced the inner air quality only in those premises where no smoking took place. It was shown that tobacco smell is a sensitive indicator which can be used where personal aerosol monitor is not available. Ways to assess air quality and to introduce smoke free policies in city hospitals are proposed and discussed.
Keywords
fine particulate matter, smoke free policies, air pollution, smoking, tobacco smell, hospitals, куріння
Citation