Вплив податкової політики на розвиток підприємницької діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Легка, Карина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел із 52 найменувань. Метою роботи є дослідження особливостей та інструментів податкової політики в Україні, чинників впливу на діяльність підприємницького сектору економіки та надання рекомендації щодо її вдосконалення. Відповідно до мети завданнями є визначення основних підходів до визначення поняття "податкова політика", її функцій та принципів, дослідження особливостейеволюції податкової політики України та особливості оподаткування підприємницького сектору, ефективність податкової політики України, проведення порівняльного аналізуподаткової політики України з іншими країнами, визначення податковихчинників, які впливають на розвиток підприємницького сектору країни та розробка рекомендацій для вдосконалення податкової політики України. Об’єктом дослідження є податкова політика України та інших країн світу, а предметом дослідження – вплив податкової політики на розвиток підприємницької діяльності. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто поняття податкової політики, її основні типи, моделі та підходи до визначення, фактори впливу податкової політики на розвиток підприємницької діяльності, особливості податкової політики України. У другому розділі досліджено ефективність податкової політики України, розроблено економіко-математичні моделі впливу податкової політики на діяльність та розвиток підприємницького сектору. У третьому розділі здійснено порівняльний аналіз існуючої податкової політики України з іноземним досвідом стимулювання підприємницької діяльності за допомогою податкових важелів та розроблено рекомендації щодо її вдосконалення. У кваліфікаційній роботі представлені висновки щодо оптимізації впливу податкової політики України на розвиток підприємницької діяльності. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблені економіко-математичні моделі можна використовувати для оцінки ефектів впливу змін податкової політики на розвиток підприємницької діяльності.
Description
Keywords
податкова політика, підприємницький сектор, податкові чинники, бакалаврська робота
Citation