Вільне поєднання у відмінковому вияві: (до постановки проблеми)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Кобченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено аналізу підходів до кваліфікації вільного поєднання у відмінковому вияві. Окреслено проблеми, що зумовлюються визнанням цієї форми підрядного синтаксичного зв’язку, зроблено спробу встановити критерії диференціації слабкого керування та вільного поєднання у відмінковому вияві.
Description
The paper explores the approaches to the qualification of a free unit in a case manifestation. The problems that are caused by the recognition of this form of subordinate syntactic connection are outlined; an attempt is made to determine criteria of differentiation the weak direction and the free unit in a case manifestation.
Keywords
граматика, синтаксичний зв’язок, відмінковий вияв, стаття
Citation
Кобченко Наталя Віталіївна. Вільне поєднання у відмінковому вияві : (до постановки проблеми) / Наталя Кобченко // Наукові записки. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. - Вип. 67 : Філологічні науки (мовознавство). - С. 61-66.