Стратегії ціноутворення в контексті бізнес-моделі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Макота, Станіслав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню існування неконкурентного ціноутворення на моторне паливо. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Метою кваліфікаційної роботи є перевірка існування ринкових змов на ринку роздрібного продажу моторного палива та визначення впливу ринкових змов на ціноутворення на паливо в Україні. Об’єктом дослідження є ціноутворення на бензинове паливо для кінцевого споживача на прикладі цін встановлених мережами автозаправних станцій. Предметом дослідження є ціни на бензин А-95 протягом 2016-2020рр.Основною метою дослідження є перевірка існування ринкових змов на ринку роздрібного продажу моторного палива та визначення впливу ринкових змов на ціноутворення на паливо в Україні. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі перспектив розвитку паливної індустрії України.
Description
Keywords
ціноутворення, бізнес-модель, маркетингові стратегії, ціни на паливо, бакалаврська робота
Citation