Чинники та методи впливу на розвиток небанківського фінансового сектору в країні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Піддубний, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 24 найменувань та додатків. Метою кваліфікаційної роботи є визначення якісного та кількісного впливу різних факторів на розвиток небанківських фінансових інституцій, а також методів впливу на нього з боку публічних інституцій. Згідно з поставленою метою визначено основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення, а саме: дослідити теоретичні засади функціонування фінансового небанківського сектору, його значення, функції та структуру, визначити та класифікувати фактори і способи впливу на розвиток діяльності небанківського фінансового посередництва, охарактеризувати систему небанківських фінансових інституцій та чинників її розвитку в країнах, що мають високий рівень розвитку економіки, із використанням якісного та кількісного аналізів, дослідити український ринок небанківських фінансових послуг, факторів впливу на нього, використовуючи методи якісного та кількісного аналізів, а також порівняти результати оцінок з країнами, що мають високий рівень розвитку фінансового сектору.
Description
Keywords
небанківський фінансовий сектор, інвестиційні ресурси, господарська діяльність, бакалаврська робота
Citation