Процеси генерації цифрових даних та їх застосування

dc.contributor.authorГорбачук, Василь
dc.contributor.authorЛупей, Максим
dc.contributor.authorНіколенко, Дмитро
dc.contributor.authorДунаєвський, Максим
dc.contributor.authorСулейманов, Сеїт-Бекір
dc.contributor.authorБатіг, Людмила
dc.date.accessioned2023-09-01T05:18:25Z
dc.date.available2023-09-01T05:18:25Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThe article is devoted to datafication processes to transform a wide range of phenomena into digitalized (digitized) quantifiable units of information for their analysis. Due to the massive infiltration of smart technologies into everyday life and increased filtering of social interaction through social media platforms and other online services, data is generated and collected from a diverse range of practices today. It is defined that datafication and computational social science can offer essential insights into life with embedded digital technologies. At the same time, many scientists from the social sciences claim that the datafication process would narrow the complexity of the research object and the richness of the social context in which the datafication itself takes place. Datafication refers to the process by which subjects, objects and practices are transformed into digital data. In connection with the development of digital technologies, digitalization and big data, many experts claim that datafication is increasing with the deployment of new dimensions of social life in digital spaces. Datafication renders various types of information into quantifiable and machine-readable data for the purpose of aggregation and analysis. Datafication is also used as a term to describe the logic that things in the world are data sources to be mined for refinement or sale, which can be used to gain insights into human behavior and social phenomena. The paper reveals this term is often used by those who seek to criticize such logic and the corresponding information transformation processes. It has been clarified the concept of datafication was originally applied by scholars seeking to examine how the digital world is changing with the development of big data and data economies. As datafication itself becomes more widespread, the scientific approach in a number of disciplines and subdisciplines needs a corresponding concept to understand the broader shifts towards rendering information as data for image analysis, not limited to online platforms. Data scientists seek to draw conclusions about a wide range of issues by examining the cyberspace data traces that people leave behind.en_US
dc.description.abstractСтаття присвячена процесам датафікації для перетворення широкого кола явищ в цифровізовані кількісно вимірювані одиниці інформації для їх аналізу. У зв’язку з масовим проникненням інтелектуальних технологій у повсякденне життя та підвищенням фільтрації соціальної взаємодії через платформи соціальних медіа й інші онлайн-сервіси, дані сьогодні генеруються і збираються від різноманітного спектру практик. Визначено, що датафікація та обчислювальні соціальні науки можуть запропонувати новітні уявлення про життя з вбудованими цифровими технологіями. Водночас багато вчених із соціальних наук стверджують, що процес датафікації звужуватиме складність об’єкта дослідження і багатство соціального контексту, в якому відбувається власне датафікація. Датафікація стосується процесу, за допомогою якого суб’єкти, об’єкти і практики перетворюються в цифрові дані. У зв’язку з розвитком цифрових технологій, цифровізацією та великими даними багато фахівців стверджують, що датафікація посилюється з розгортанням нових вимірів соціального життя в цифрових просторах. Датафікація відтворює різного роду інформацію у кількісно вимірювані та зчитувані машиною дані з метою агрегації й аналізу. Датафікація також використовується як термін для опису логіки, за якою речі у світі − це джерела даних, що добуватимуться для уточнення чи продажу, за допомогою яких можна діставати уявлення про людську поведінку та соціальні явища. У статті розкрито, що цей термін часто використовується тими, хто прагне критикувати подібну логіку і відповідні процеси перетворення інформації. З’ясовано, що поняття датафікації спочатку застосовувалося вченими, які прагнули перевіряти, як цифровий світ змінюється з розвитком великих даних та економік даних. Коли власне датафікація набуває поширення, науковий підхід у ряді дисциплін і піддисциплін потребує відповідної концептуалізації, щоб краще розуміти зрушення до відтворення інформації як даних для аналізу цифрових (віртуальних) образів реальних об’єктів, виходячи за межі онлайн-платформ. Науковці даних прагнуть виробляти висновки з широкого кола питань, досліджуючи сліди даних, які люди залишають після себе в кіберпросторі.uk_UA
dc.identifier.citationПроцеси генерації цифрових даних та їх застосування / Горбачук В. М., Лупей М. І., Ніколенко Д. І., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б., Батіг Л. О. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. - 2022. - Т. 33 (72), № 5. - C. 64-72. - https://doi.org/10.32782/2663-5941/2022.5/09uk_UA
dc.identifier.issn2663-5941
dc.identifier.issn2663-595X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32782/2663-5941/2022.5/09
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25779
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceВчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні наукиuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectцифрові платформиuk_UA
dc.subjectсоціальні мережіuk_UA
dc.subjectінфраструктуриuk_UA
dc.subjectконфіденційна інформаціяuk_UA
dc.subjectвимірювані індикаториuk_UA
dc.subjectдатафікаціяuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectdigital platformsen_US
dc.subjectsocial networksen_US
dc.subjectinfrastructuresen_US
dc.subjectconfidential informationen_US
dc.subjectmeasurable indicatorsen_US
dc.subjectdataficationen_US
dc.titleПроцеси генерації цифрових даних та їх застосуванняuk_UA
dc.title.alternativeDigital da ta generation processes and their applicationen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Protsesy_heneratsii_tsyfrovykh_danykh_ta_yikh_zastosuvannia.pdf
Size:
356.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: