Аналітичне оцінювання фінансової стійкості підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Ткаченко, Дарина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У квалiфiкацiйнiй роботi розглянуто поняття фiнансовоi стiйкостi пiдприємства. Об'єктивна оцiнка фiнансовоi стiйкостi пiдприємства як основа його життєздатностi є важливим iнформацiйним джерелом для обґрунтування i прийняття оптимального управлiнського рiшення. Фiнансова стiйкiсть - ­це незалежнiсть у фiнансовому вiдношеннi, вiдповiднiсть активiв i пасивiв пiдприємства завданням фiнансово­-господарської дiяльностi. Стабiльне фiнансове становище компанiї безпосередньо пов'язано з фiнансовою стiйкiстю пiдприсмства, що характеризує її забезпеченiсть фiнансовими джерелами. Показники фiнансовоi стiйкостi можуть якiсно виявити слабкi та сильнi сторони пiдприємства. Завдяки цьому, менеджер може попередити банкрутство, а банки та iншi кредитори формyють свою кредитну полiтику, rрунтуючись саме на фiнансовiй стiйкостi пiдприємства. Завдяки цьому можна зрозумiти, наскiльки стiйким с пiдприємство, i як ті чи iншi явища можуть вплинути на його стан. Мета квалiфiкацiйноi роботи полягає в оцiненi фiнансовоi стiйкостi пiдприємства, визначеннi основних шляхiв пiдвищення фiнансовоi стiйкостi i розробцi конкретних заходiв для дослiджуваного пiдприємства.
Description
Keywords
фінансова стійкість, розвиток підприємства, фінансовий менеджмент, система обліку, бакалаврська робота
Citation