Фінансова стійкість банківської системи України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Нємченко, Аліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі визначено мету та задання роботи, обгрунтовано актуальність дослідження, окреслено його об'єкт та предмет. Об'єктом є банківська система України, предметом є підходи та інструменти оцінки фінансової стійкості банківської системи України. Теоретичним підгрунтям кваліфікаційної роботи у Розділі 1 є поглиблене означення поняття фінасової стійкості банківської системи, банківських ризиків, їх видів та методології їх оцінки комерційними банками. У розділі 2 представлено еволюцію міжнародних Базельських стандартів регулювання банківської діяльності, їх сутність та роль у розвитку підходів оцінки банківських ризиків та фінансової стійкості, світовий досвід впровадження, а також окреслено зміст економічних нормативів діяльності українських банків та на їх основі проведено аналіз стану банківської системи. Оцінка результатів стресс-тестування 2019 року, порівняння індикаторів фінансової стійкості, побудова моделі логістичної регресії (логіт-моделі) оцінки фінансового стану комерційних банків України та прогнозування ймовірності їх банкрутства, а також узагальнення рекомендацій, тенденцій та шляхів вдосконалення банківсої системи України в контексті вимог світового розвитку описано у Розділі 3. Загалом український банківський сектор демонструє рекордну прибутковість, активізацію кредутування та помітне посилення фінансової стійкості. Загальна кількість сторінок роботи 102, з них 1 додаток, 16 таблиць, рисунків 3.
Description
Keywords
банківська система, фінансова стійкість, регулювання банківської діяльності, магістерська робота
Citation