Робоча навчальна програма дисципліни "Ґендер і економіка", 2013-2014 навчальний рік

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Марценюк, Тамара
Купець, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У запропонованому курсі «Ґендер і економіка» розглядатимуться у комплексі соціологічні та економічні теорії, підходи і моделі для пояснення того, чому ґендерні відмінності призводять до різних результатів щодо освіти, вибору професії, статусу зайнятості, умов праці, доходів, пенсійного забезпечення тощо. Також розглядатимуться питання ґендерних відносин на ринку праці, ґендерної дискримінації в економічній сфері та успішні моделі її подолання на прикладі західних країн, ролі жінок у соціально- економічному розвитку країни, інституційних механізмів забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків через запровадження комплексного ґендерного підходу (gender mainstreaming) в Україні та світі. Окрема увага приділятиметься різноманітним механізмам ґендерної нерівності на ринку праці України (зокрема, різниці в оплаті праці чоловіків і жінок), вертикальній і горизонтальній ґендерним сегрегаціям, явищам «подвійного навантаження», фемінізації бідності, «біговій доріжці для матерів» тощо. Даний курс є вибірковою дисципліною, у якій застосовується міждисциплінарний підхід. Він розрахований на студентів і студенток 4 р.н. за спеціальностями «Економічна теорія», «Політологія», «Соціологія» та іншими суспільно-гуманітарними напрямками. Для нього не потрібно попередньо мати глибокі знання з економічної теорії та соціології, тому деякий час впродовж лекцій буде присвячено вивчення (або згадування) основних понять і підходів.
Description
Keywords
робочі навчальні програми, ґендер і економіка, соціологічні теорії, економічні теорії, gender mainstreaming, програма дисципліни
Citation
Марценюк Т. О. Ґендер і економіка : робоча навчальна програма дисципліни, 2013-2014 навчальний рік / автори курсу Тамара Марценюк, Ольга Купець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [НаУКМА], 2013. - 15 с.