Typology of presentation structures in initial public offering texts

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Serhiienko, L.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article investigates different types of Presentation sentences used within IPO texts. The most widely used constructions such as constructions with a rhematic subject in preverbal position and locative thematic subject + rhematic object structures are analyzed. The peculiarities of existential constructions and constructions with a subject-verb inversion are researched.
У статті досліджуються різні типи презентаційних речень, які використовуються в англомовних та україномовних текстах проспектів емісії цінних паперів (ПЕЦП). Проаналізовані конструкції з рематичним підметом у превербальній позиції та конструкції з локативним тематичним підметом і рематичним додатком, які є найбільш поширеними в текстах ПЕЦП. Досліджено особливості екзистенційних конструкцій та конструкцій з інверсією підмета і присудка. Тексти ПЕЦП широко використовують різні види презентаційних речень, типологія яких була розроблена М. Адамом згідно із теорією актуального членування У статті досліджуються різні типи презентаційних речень, які використовуються в англомовних та україномовних текстах проспектів емісії цінних паперів (ПЕЦП). Проаналізовані конструкції з рематичним підметом у превербальній позиції та конструкції з локативним тематичним підметом і рематичним додатком, які є найбільш поширеними в текстах ПЕЦП. Досліджено особливості екзистенційних конструкцій та конструкцій з інверсією підмета і присудка. Тексти ПЕЦП широко використовують різні види презентаційних речень, типологія яких була розроблена М. Адамом згідно із теорією актуального членування У статті досліджуються різні типи презентаційних речень, які використовуються в англомовних та україномовних текстах проспектів емісії цінних паперів (ПЕЦП). Проаналізовані конструкції з рематичним підметом у превербальній позиції та конструкції з локативним тематичним підметом і рематичним додатком, які є найбільш поширеними в текстах ПЕЦП. Досліджено особливості екзистенційних конструкцій та конструкцій з інверсією підмета і присудка. Тексти ПЕЦП широко використовують різні види презентаційних речень, типологія яких була розроблена М. Адамом згідно із теорією актуального членування речення, запропонованою В. Матезіусом, Я. Фірбасом та Празьким Лінгвістичним кружком. Конструкції з рематичним підметом у превербальній позиції в тексті ПЕЦП можуть містити пасивні конструкції з контекстно незалежним підметом і презентаційним дієсловом та починатися або закінчуватися часовими і просторовим тематичним обставинами, позиція яких не є змінною в англомовних текстах ПЕЦП. Такий підтип презентаційних речень зазвичай повідомляє про діяльність компанії або її дочірні підприємства, продукцію, деталі основного бізнесу та деталі процесів, характерних для виробничого циклу. Презентаціїні дієслова, що використовуються в конструкціях з рематичном підметом у превербальній позиції, можуть також описувати місце розташування майна емітента та появу або виникнення самого емітента у процесі розповіді про нього в тексті ПЕЦП. Локативні конструкції здебільшого відображають різні типи відповідальності емітента. Екзистенційні конструкції в текстах ПЕЦП використовуються надзвичайно рідко та переважно знаходяться в розділах "Ділова стратегія", "Ризики" або "Розподіл". Велика група екзистенцйних конструкції характеризується використанням структури "there + дієслово", відмінне від "be", та великою кількістю екзистенційних речень, що містять такі елементи заперечення, як no.. any, not, nothing, none, never тощо. Використання конструкцій з інверсією підмета та присудка також є досить обмеженим в україномовних ПЕЦП та не використовується в англомовних ПЕЦП, оскільки емфатичні структури не є загальновживаними у фінансових документах, які повинні бути нейтральним та об'єктивним.
Description
Keywords
theme, rhematic subject, nominal, passive, locative, inversion, presentation scale, existential construction, object, article, тема, рематичний підмет, номінальний, пасивний, локативний, інверсія, презентаційні конструкції, екзистенційні конструкції, додатки
Citation
Serhiienko L. Typology of presentation structures in initial public offering texts / Serhiienko L. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. - 2018. - Вип. 18. - С. 279-286.