Компетентнісний підхід у медичній освіті : методичний посібник

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Мигаль, Анна
Трамбовецька, Наталя
Єрьоменко, Наталія
Ігнащук, Олена
Артеменко, Віктор
Степурко, Тетяна
Волошина, Ірина
Єременко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Основною парадигмою сучасної вищої освіти став компетентнісний підхід до підготовки спеціалістів, які б відповідали основним запитам роботодавців та суспільства. Саме виходячи з компетентностей, якими повинен володіти випускник ЗВО, необхідно вибудовувати навчальний процес, визначати його основні цілі та обирати методи й інструменти навчання. Такий підхід не лише наблизить вітчизняну вищу освіту до Європейських і світових стандартів, а й зробить її цікавою, сучасною та результативною. Особливо важливе значення компетентнісний підхід має в медичній освіті. Якщо минулими десятиліттями основний акцент робився на інформаційній складовій та практичних навичках (значно меншою мірою), зовсім мало уваги приділяли дуже важливій професійній характеристиці лікаря — формуванню усвідомленого ставлення, розвитку "м’яких" навичок, які є абсолютно необхідними як при роботі з пацієнтами, так і в командній роботі медичних працівників. Методичний посібник буде цікавим і корисним для викладачів всіх рівнів освіти і різних вікових категорій, оскільки він розкриває не лише зміст компетентнісного підходу а й наочно ілюструє особливості побудови навчального процесу з визначенням цілей та вибору педагогічних інструментів із активним залученням студентської аудиторії, та наведені рекомендації проведення оцінювання знань.
Description
Keywords
компетентність, компетентнісний підхід, конструктивне узгодження, навчання, оцінювання, сучасна освіта, методи для розвитку компетентностей, навчальний посібник
Citation
Компетентнісний підхід у медичній освіті : методичний посібник / Анна Мигаль, Наталя Трамбовецька, Наталія Єрьоменко, Олена Ігнащук, Віктор Артеменко, Тетяна Степурко, Ірина Волошина, Олена Єременко ; Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2021. - 76, [1] c.