Освітня політика в умовах пандемії COVID-19

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Малиш, Наталія
Москаленко, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Визначено основні напрями наукових досліджень щодо онлайн-освіти в умовах пандемії. На основі аналізу наукових публікацій зарубіжних авторів із тематики організації освіти в умовах пандемії COVID-19 узагальнено та класифіковано проблеми, на розв’язання яких має бути спрямована сучасна освітня політика: соціально-психологічні, економічні, технологічні, комунікаційні, організаційні та методологічні. Зазначено, що наявність аналітичного, оперативного й політичного потенціалу є передумовою для формування та реалізації дієвої освітньої політики.
The main directions of scientific research on online education in a pandemic are identified. Based on the analysis of scientific publications of foreign authors on the organization of education in the pandemic COVID-19 summarizes and classifies the problems to be addressed by modern educational policy: socio-psychological, economic, techno- logical, communication, organizational and methodological. It is noted that the availability of analytical, operational and political potential is a prerequisite for the formation and implementation of effective educational policy.
Description
Keywords
онлайн-навчання, дистанційна освіта, освітня політика, управління, пандемія, нерівність, цифрова компетентність, соціальні проблеми, стаття, e-learning, distance education, educational policy, governance, inequality, digital competence, social issues, article
Citation
Малиш Н. А. Освітня політика в умовах пандемії COVID-19 / Н. А. Малиш, С. О. Москаленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія "Державне управління". - 2021. - № 2. - С. 69-73. - https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(101)-2021-69-73