Жанрово стилістичні особливості роману "Володар мух"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-21
Authors
Онофрійчук, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У розвідці йдеться про стилістичні та структурні особливості роману "Володар Мух", мовні засоби виразності англійською та українською мовами. Тенденція наближення до проблем філософії у творах Вільяма Ґолдінґа виражена через тропи поетичного мовлення, метафори та переносне значення слова, так званої метонімії. Будучи об’єктом дослідження визначають специфіку мовних засобів.
The investigation deals with the stylistic and structural peculiarities novel “The Lord of the Files”, linguistic means of expression in the English and Ukrainian languages. The tendency to approach the problems of philosophy in creations of William Golding expressed through trope of poetic language, metaphorand figurative meaning of the words so – called metonymy. As the object of study the specifics of linguistic means of expression is determined.
Description
Keywords
стилістичні та структурні особливості, мовні засоби виразності, метафора, метонімія, матеріали конференції, the stylistic and structural peculiarities, linguistic means of expression, metaphor, metonymy, conference materials
Citation
Онофрійчук Ю. Жанрово стилістичні особливості роману "Володар мух" / Юлія Онофрійчук // Мовний простір слов'янського світу (слов'яно-германські, слов'яно-романські, слов'яно-тюркські контакти) : VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 21 травня 2021 року, Львів, Київ : збірник матеріалів / редкол.: Пальчевська О. С. (голов. ред.) та ін. ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - С. 18-21.