Доходи населення: оцінка та чинники впливу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Клімченко, Владислав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена аналізу доходів домогосподарств, нерівності в розподілі доходів серед населення США, Великобританії та України. Об'єктом дослідження є доход населення та нерівність в доходах населення. Предметом даної роботи є динаміка та ефекти впливу демографічнихі економічних чинників на нерівномірність розподілу доходів досліджуваних країн. Метою роботи є узагальнення взаємозв'язків між показниками економічного стану в країні та нерівномірністю розподілу доходів серед населення досліджуванихкраїн, а також оцінка ефектів впливу обраних факторів на нерівність в доходах. У першому розділі кваліфікаційної роботи описано теоретичну базу доходів домогосподарств із зазначенням їх видів та основних джерел, фактори впливу на нерівність доходів населення та її наслідки. Представлені методи оцінки нерівності та визначення бідності. У другому розділі представлений загальний аналіз доходів населення, їх структури та динаміки, специфічних особливостей досліджуваних країн: Сполучених Штатів Америки, Великобританії та України. Проаналізована здатність домогосподарств до формування заощаджень, а також проведена оцінка нерівності доходів домогосподарств. В третьому розділі проведено аналіз основних драйверів нерівності в доходах домогосподарств з використанням методів економетричного моделювання для побудови моделей та, відповідно, представлені рекомендації для уряду досліджуваних держав стосовно шляхів зниження нерівності доходів населення. Одержані результати є свідченням того, що найбільший вплив на нерівність доходів населення мають витрати на кінцеве споживання домогосподарств, коефіцієнт вікової залежності, рівень урбанізації та ВВП на душу населення.
Description
Keywords
доходи, нерівність доходів, рівень бідності, бакалаврська робота
Citation