Порівняння методик ранжування науковців на основі індексів Гірша та PageRank: суперечливі ситуації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Гнатієнко, Григорій
Олецький, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті описуються результати експериментального порівняння методик оцінювання та ранжування науковців і дослідників на основі їх публікаційної активності. Порівнюються наукометричні індикатори на основі індексів Гірша та PageRank-подібних алгоритмів; при цьому використовується матриця посилань між статтями, написаними різними авторами.. Наводиться приклад ситуації, коли застосування різних методик приводить до протилежних результатів - наприклад, коли автори статей, які отримали найкращі оцінки за PageRank, мають найнижчі (тобто найгірші) індекси Гірша. Описана ситуація характеризується тим, що деякий автор отримав ключовий результат, на який посилаються всі інші автори, але самих статей у нього мало, а також з можливими посиланнями в роботі такого автора, статті якого мають високий рівень цитування. Робиться також спроба співставлення результатів з можливими результатами експертного оцінювання, яке має особливе значення при побудові автоматизованих систем, що базуються на комбінуванні різних методик оцінювання. Розглядається можливе застосування методу аналізу ієрархій. Для побудови матриць попарних порівнянь використовуються транзитивні шкали з параметром, який задає відношення переваги між градаціями у параметризованому вигляді.
Experiments aimed at comparing different methods of estimating and ranking scientists and researchers on the base of their publication activity are reported. Scientometric indicators based on h-index and PageRank are being compared. For such a comparison, a graph of citations represented by a matrix was applied. An example when different methods lead to opposite results was described. For example, authors having the best PageRank-based estimations may have the least h-indices. Such a situation is possible when a high-cited author managed to obtain a key result cited by all the other authors but this author has few papers. A comparison with methods of expert estimations was carried out, which appears to be very useful for building automated systems combining various methods of algorithmic estimating and ranking. The Analytic Hierarchy Process was applied. For building pairwise comparison matrices, transitive scales with a parameter representing how much times the next level of advantage is bigger than the previous one were harnessed.
Description
Keywords
наукометрія, індекс Гірша, PageRank, метод аналізу ієрархій, стаття, scientometrics, h-index, PageRank, Analytic Hierarchy Process
Citation
Гнатієнко Г. М. Порівняння методик ранжування науковців на основі індексів Гірша та PageRank: суперечливі ситуації / Григорій Гнатієнко, Олексій Олецький // Сучасні інформаційні технології. - 2021. - № 1 (1). - C. 39-44. - https://doi.org/10.17721/AIT.2021.1.05