Філософські аспекти символіки і семантики поховальних ритуалів (за працями Мірчі Еліаде)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Вако, Діна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У праці розглядаються поховальні обряди та їхнє філософське значення у культурі народів світу. Зокрема приділяється увага аналізу ідей та позицій М. Еліаде щодо цього питання. Також праця зосереджується на тому, як безпосередньо трансформувався символізм поховальних обрядів у часі. Структура та обсяг дипломної роботи: Робота складається зі вступу, двох розділів, що включають до себе шість підрозділів, висновків та списку використаної літератури. Дані про використані джерела: Список використаних джерел був сформований переважно на основі наукових праць М. Еліаде та дослідженнях вітчизняних, зокрема були обрані праці В.П. Канарської та М. Литвин як дослідників творчості М. Еліаде, та зарубіжних вчених, таких як Арнольд Ван Геннеп, Діляра Асанова, Віталій Єфименко й літописи Ібн Фадлана та книга "Могильні покарання" Мухаммада ібн Кардаму.
Description
Keywords
смерть, міфотворча сутність, міфологічний образ, концепція переродження, потойбіччя, поховальні обряди, похоронні ритуали, Мірча Еліаде, бакалаврська робота
Citation