Нові матеріали до вивчення післямонгольського часу в Поворсклі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Пуголовок, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено огляд археологічних пам’яток, що належать до постмонгольського часу. Матеріальна культура все ще зберігає риси населення попередньої доби, проте відчутними стають також іноетнічні впливи. Знахідки з розкопок вказують на існування місцевих еліт, а також на розвиток торгових зв’язків із Балтійським та Причорноморським регіонами.
The article provides an overview of archaeological sites belonging to the post-Mongol period. The material culture of the population still retains the features of the previous time, but foreign influences are also becoming noticeable. Excavations indicate the existence of local elites, as well as the development of trade ties with the Baltic and Black Sea regions.
Description
Keywords
Дніпровське Лівобережжя, пізнє середньовіччя, Русь, Золота Орда, Велике Князівство Литовське, тези конференції, Dnieper Left Bank, late Middle Ages, Rus, Golden Horde, Grand Duchy of Lithuania
Citation
Пуголовок Ю. О. Нові матеріали до вивчення монгольського часу в Поворсклі / Юрій Пуголовок // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021 : тези онлайн-конференції, 27 січня 2021 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Ю. Ходукіна] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра археології. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 72-77.