Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту "політика" (політологічно-лінгвістичний аналіз)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Яковлєв, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті доводиться, що класичні для політичної науки розмежування смислових значень метахтонного для політології концепту "політика" простежується на рівні індоєвропейської етимології: "політика" в розумінні можливості насадження волі найсильнішого передається за допомогою слів, що походять від праіндоєвропейьского *wal- в значенні "сильний" (приміром, німецьке Gewalt, шведське våld, але також, відповідно, "ґвалт"), натомість політика як спроможність і потенціал дії (що відображає процесуальний вимір феномена політичного) походить від *magh- "бути спроможним", що, зокрема, простежується у прагерманському *makhti- та сучасному німецькому Macht чи англійському might. У статті також показано, що попри те, що деякі термінологічні аспекти політологічного наукового дискурсу в процесі перекладу з одних індоєвропейських мов іншими важко передати прямим відповідниками (як, приміром, англійське authority в розумінні "влада", приміром, "місцева влада"), семантичні поля значень таких понять на рівні індоєвропейської етимології мають спільні витоки: латинське auctoritas походить від *aug- "збільшувати", що відповідає значенню поняття "авторитет" в українській мові як вагомого чи поважного експерта в певній галузі, але також відсилає до політичних теорій, які вважають, що політика може реалізовуватися не лише шляхом насадження волі найсильнішого, а й через "владу експертів", тих, хто найкраще знається на питаннях, регулюванням і керуванням яких займається, чим, своєю чергою, конотують до санскритського "ґуру", що дослівно означає "важкий" і походить від праіндоєропейського кореня *gwerə- "важкий", відповідно вагомий, а отже, авторитетний. Нарешті, стаття піднімає питання міждисциплінарних лінгвістично-політологічних досліджень, які дали б змогу підійти до дослідження української політологічної концептосфери з позицій галузевих мовознавчих дисциплін у поєднанні з політологією та теорією міжнародних відносин. Такі дослідження насамперед потребують розробки відповідної міждисциплінарної методології з формуванням адекватної аналітико-дослідницької програми.
Description
Keywords
етимологія, концептосфера політичної науки, концептологія, міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження, політична теорія, індоєвропеїстика, порівняльне мовознавство, стаття, etymology, сoncepts’ sphere of political science, concepts’ studies, interdisciplinary linguistic-political studies, political theory, Indo-European studies, comparative linguistics
Citation
Яковлєв М. В, Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту "політика" (політологічно-лінгвістичний аналіз) / Максим Яковлєв // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 29, т. 4. - С. 122-127.