Проблемні чинники інтеграції українського суспільства та їхнє соціальне підгрунтя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Хмелько, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Зроблено аналіз співвідношення між регіональними результатами президентських (2004 р.) і парламентських (2006 і 2007 pp.) виборів і даними більш ніж ста всеукраїнських соціологічних опитувань, виконаних Київським міжнародним інститутом соціології в 2004-2008 pp. національнополітичних орієнтацій виборців і їхньої етнічної самоідентифікації. Доведено, що проблемними чинниками інтегрування українського суспільства є протилежні національно-політичні орієнтації північно-західної та південно-східної частин України соціальною основою яких стали суттєві відмінності щодо етнічного складу частин України, виявлені з урахуванням двомірної етнічної самоідентифікації респондентів, яка відображає як моноетнічну, так і біетнічну ідентичності.
Description
Results of the analysis of relationships between regional returns on presidential (2004) and parliamentary (2006, 2007) elections and data more of hundred All-Ukrainian sociological surveys, carried out by the Kiev International Institute of Sociology in 1994 and 2004-2007 concerning social-economic, rightful-political and national-political orientations of voters and their ethnic self-identification, are covered. It is shown that problem factors of the Ukrainian society integration are opposite national-political orientations of northwest and southeast parts of Ukraine, which have as their social basis essential distinctions in ethnic structure of two parts of Ukraine, revealed by consideration bivariate ethnic self-identification of respondents which reflects their mono-ethnic as well as bi-ethnic identity.
Keywords
Citation
Хмелько В. Є. Проблемні чинники інтеграції українського суспільства та їхнє соціальне підгрунтя / В.Є. Хмелько // Наукові студії Львівського соціологічного форуму "Традиції та інновації в соціології": зб. наук. пр. / [редакція: Н. Й. Черниш, О. Б. Демків]; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів-Дрогобич: Посвіт, 2009. - С. 123-128.