Рецензія на монографію: Фергад Туранли "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть ХVIII століття

Abstract
Змістовно–проблемне коло монографії Фергада Туранли "Козацька доба історії України в османсько–турецьких писемних джерелах (друга половина XVI– перша чверть ХVIII століття)" охоплює знакові для історії України події національно–визвольної боротьби українців проти національного гноблення з боку Речі Посполитої, до якої були залучені інтереси провідних у міжнародній політиці країн того часу, а саме Османської імперії, Кримського ханства та Московського царства. Не зважаючи на те, що дана проблематика є загальновідомою в історичній науці, інтерес до неї тільки посилюється.
Description
Keywords
національно–визвольна боротьба, Османська імперія, османсько–турецькі писемні документи, Фергад Туранли, Богдан Хмельницький, Річ Посполита, тюркологія, рецензія
Citation
Крюков В. Г. Рецензія на монографію: Фергад Туранли "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть ХVIII століття) / Крюков В. // Гілея : науковий вісник. - 2017. - Вип. 127 (№ 12). - С. 412-414.