Зобов’язання України за Європейською соціальною хартією (переглянутою): юридичні наслідки в разі невиконання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Федорова, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Процес ратифікації Україною Європейської соціальної хартії викликав необхідність ревізування вітчизняного законодавства відповідно до її стандартів. Однак рекомендаційний характер документів, що приймаються в рамках контрольного механізму Хартії, не створює жорсткого стимулу приведення національного законодавства та практики у відповідність з положеннями Хартії. Тому постає питання про можливі наслідки для України невиконання взятих нею зобов’язань та вплив інститутів Ради Європи на проведення якомога швидше кардинального реформування вітчизняної системи соціального захисту.
Description
The ratification of the European Social Charter by Ukraine led to the need for revising national legislation in accordance with its standards. However, the advisory nature of documents accepted as part of the monitoring mechanism of the Charter does not create stimulus to bring national legislation and practice into conformity with the provisions of the Charter. Therefore, the possible consequences for Ukraine in the case of failure of fulfillment obligations and the impact of Council of Europe institutions on large-scale reform of the national social security system are the actual question for Ukraine.
Keywords
Європейська соціальна хартія, Рада Європи, соціальні права, Європейський комітет з соціальних прав, стаття, European Social Charter, Council of Europe, social rights, European Committee of social rights
Citation
Федорова А. Л. Зобов’язання України за Європейською соціальною хартією (переглянутою): юридичні наслідки в разі невиконання / А. Л. Федорова // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168: Юридичні науки. - С. 77-81.