Соціально-психологічні аспекти фізкультурно-реабілітаційної роботи з інвалідами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Козубей, Петро
Збанацький, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Багаторічна практика роботи з інвалідами показує, що найбільш ефективним методом зменшення фізичної та соціально-психологічної неповноцінності даного контингенту є реабілітація засобами фізичної культури і спорту. Систематичні заняття не тільки підвищує адаптацію інвалідів до життєвих умов, але й розширюють їх функціональні можливості, допомагаючи оздоровленню організму. Важливим моментом, який визначає ефективність процесу фізичного виховання для осіб з вадами здоров’я, — це створення свідомої мотивації до занять фізичною культурою і спортом, яке пов’язане з психічною реабілітацією, в основі якого лежать суто особисті, індивідуальні схильності і потреби.
Description
Our practice work with people with disabilities shows that the most effective method of reducing the physical, social and psychological inadequacy of the contingent is rehabilitation with methods of physical culture and sports. Systematic classes not only improve adaptation to the living conditions of the disabled people, but also extend their functionality’, helping the recovery of the body. An important factor that determines the effectiveness of physical education for people with disabilities — is a creation of conscious motivation for physical training and sports, that is associated with mental rehabilitation, which is based on purely personal, individual inclinations and needs.
Keywords
реабілітації інвалідів, Паралімпійські ігри, фізичне виховання
Citation
Козубей Петро Сидорович. Соціально-психологічні аспекти фізкультурно-реабілітаційної роботи з інвалідами / Козубей П. С., Збанацький С. В. // "Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 листопада 2016 р.). - Київ : Університет "Україна", 2016. - Ч. 1. - С. 309-311.