Орест Новицький: штрихи до життєпису

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Ткачук, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено видатній постаті в історії вітчизняної академічної філософії, професору філософії Київської духовної академії та Університету Св. Володимира Оресту Марковичу Новицькому (1806–1884), 210-та річниця від дня народження якого виповнилася 6 лютого 2016 р. На підставі віднайдених архівних документів та історичних джерел автор реконструює життєвий шлях філософа, вносячи суттєві уточнення щодо дати і місця його народження, походження та родинних зв’язків. Особливу увагу приділено здобуттю Орестом Новицьким богословської та філософської освіти в Острозькому духовному училищі, Волинській духовній семінарії, Київській духовній академії. Висвітлено викладацьку діяльність О. М. Новицького в Полтавській духовній семінарії та Київській духовній академії. Проаналізовано його діяльність як професора філософії Університету Св. Володимира. Окреслено основні віхи біографії О. М. Новицького після звільнення з університетської кафедри та обставини остаточного припинення філософської творчості. У процесі біографічної реконструкції автор аналізує зміст і значення творчого доробку О. М. Новицького в царині філософських наук (особливо історії філософії) й увиразнює його значну роль у становленні духовно-академічної та університетської філософії в Києві ХІХ – початку ХХ ст. Значну увагу приділено також студіям О. М. Новицького з історії релігії (зокрема вивченню ним історії та віровчення духоборців) та біблієзнавства (зокрема його внеску в дослідження слов’янської Біблії).
Description
The article reconstructs the biography of Orest Novytskyi (1806–1884), a prominent person in history of Ukrainian academical philosophy, a philosophy professor of Kyiv Theological Academy and Kyiv University of Saint Volodymyr, whose 210th birthday would have been on the 6th of February 2016. Based upon archival documents and available historical sources, the author examines the philosopher’s career and specifies his date and place of birth, as well as background and family relations. Special attention is given to Orest Novytskyi’s theological and philosophical education received at Ostroh Theological School, Volhynia Theological Seminary, and Kyiv Theological Academy. The author highlights Orest Novytskyi’s activities as the professor of Poltava Theological Seminary and Kyiv Theological Academy, analyzes his activities as the philosophy professor of Kyiv University of Saint Volodymyr, and accounts of the main stages of Orest Novytskyi’s biography after he was fired from the university, as well as the circumstances which led to his completely abandoning his philosophical pursuits. While reconstructing the biography, the author analyzes the contents and role of Orest Novytskyi’s philosophical (especially in the field of history of philosophy) contributions, emphasizing his prominent part in the formation of the spiritual-academic and university philosophy in Kyiv in the 19th – the beginning of the 20th century. Special attention is also given to Orest Novytskyi’s studies on history of religion (specifically, his research on history and faith of Doukhobors) and the Bible studies (particularly, his contribution to the research of the Slavic Bible).
Keywords
Орест Новицький, Київська духовна академія, Університет Св. Володимира, Волинська духовна семінарія, Полтавська духовна семінарія, філософія, історія філософії, логіка, психологія, філософська освіта, історія релігії, духоборці, слов’янська Біблія, Orest Novytskyi, Kyiv Theological Academy, Kyiv University of Saint Volodymyr, Volhynia Theological Seminary, Poltava Theological Seminary, philosophy, history of philosophy, logics, psychology, philosophical education
Citation
Ткачук Марина Леонідівна. Орест Новицький : штрихи до життєпису / Ткачук М. Л. // Магістеріум : Історико-філософські студіїї. - 2016. - Вип. 65. - С. 73-84.