Управління фінансовим потенціалом територіальних громад у контексті реалізації регіональної фінансової політики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Височина, Аліна
Лук'яненко, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано основні підходи до трактування змісту фінансового потенціалу, запропоновано визначення поняття "фінансовий потенціал територіальної громади". Авторами досліджено також підходи до структурування фінансового потенціалу, що розроблені вітчизняними науковцями. У роботі запропоновано алгоритм кількісної оцінки фінансового потенціалу, а також розроблено схему управління фінансовим потенціалом територіальної громади.
Description
Key scientific approaches to the identification of the essence of financial potential are analyzed in the article. Own definition of local community’ financial potential is proposed. Different approaches to the structuring of financial potential developed by Ukrainian scientists are researched by the authors. The algorithm of the financial potential quantification is proposed and the scheme of local community’ financial potential management is developed in the article.
Keywords
регіон, територіальна громада, фінансова політика, фінансовий потенціал, стаття, region, local community, financial policy, financial potential
Citation
Височина А. В. Управління фінансовим потенціалом територіальних громад у контексті реалізації регіональної фінансової політики / Височина А. В., Лук'яненко І. Г. // Вісник Української академії банківської справи. - 2014. - № 2 (37). - С. 98-101.